Logo van de gemeente Nieuwkoop

Home

  • Wat besloot de gemeenteraad 28 september

    Tijdens deze raadsvergadering is onder andere besloten over Land van Koppen fase 3, Bestemmingsplan kindcentrum De Poel, Subsidieverordening Energiebesparingsfonds en Financiële bijdrage dagwinkel Zevenhoven.

  • Besluitvormende raadsvergadering 28 september

    Als discussiestukken op de agenda onder andere Ontsluiting van en naar nieuwe woningen Land van Koppen fase 3, meerdere voorstellen (bestemmingsplan, grondexploitatie en warmtevoorziening) in relatie tot IKC De Poel, Subsidieverordening Energiebesparingsfonds en Financiële bijdrage dagwinkel Zevenhoven.

  • Meningsvormende raden 14 september

    Op de agenda's onder andere Land van Koppen, Kindcentrum De Poel, Energiebesparingsfonds, Kunstgrasvelden SV Nieuwkoop, Natuurgebied Ruygeborg II, Nota bodembeheer en BIZ winkelcentrum Ter Aar.