Logo van de gemeente Nieuwkoop

Home

 • Extra raadsvergadering 20 juni

  Extra besluitvormende raadsvergadering om 19:00 uur met op de agenda Motie Beroepsprocedure Ziendeweg.

 • Kadernota aangeboden aan de raad

  Naast de jaarstukken is nu ook de Kadernota aangeboden. De Kadernota 2025 bevat de kaders voor de Programmabegroting 2025-2028. B&W geeft in de Kadernota een toelichting op actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

 • Inspreken bij de gemeenteraad op 13 juni

  Op de agenda de Jaarstukken 2023 en de Kadernota 2025.
  De Kadernota is later (op 30 mei) aangeboden zie apart artikel op de home.