Logo van de gemeente Nieuwkoop

Home

  • Besluitvormende raadsvergadering 28 september

    Als discussiestukken op de agenda onder andere Ontsluiting van en naar nieuwe woningen Land van Koppen fase 3, meerdere voorstellen (bestemmingsplan, grondexploitatie en warmtevoorziening) in relatie tot IKC De Poel, Subsidieverordening Energiebesparingsfonds en Financiële bijdrage dagwinkel Zevenhoven.

  • Meningsvormende raden 14 september

    Op de agenda's onder andere Land van Koppen, Kindcentrum De Poel, Energiebesparingsfonds, Kunstgrasvelden SV Nieuwkoop, Natuurgebied Ruygeborg II, Nota bodembeheer en BIZ winkelcentrum Ter Aar.

  • Inloopspreekuur gemeenteraad

    Op donderdagavond 14 september van 19:00 tot 19:45 uur in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen.