Logo van de gemeente Nieuwkoop

Home

  • Kadernota aangeboden aan de raad

    Naast de jaarstukken is nu ook de Kadernota aangeboden. De Kadernota 2024 bevat de kaders voor de Programmabegroting 2024-2027. B&W geeft in de Kadernota een toelichting op actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

  • Meningsvormende raden 8 juni

    Veel onderwerpen op de agenda's onder andere: bestemmingsplan Meije 86, Land van Koppen fase 3, voorbereidingskrediet bouw zwembad en beleidsplan veiligheid en handhaving.

  • Jaarstukken 2022 aangeboden aan de raad

    Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad.