Archief en zoeken

  • Zoeken op deze website vakje rechtsboven invullen.
  • Zoeken op de website van de gemeente.
  • Zoeken kan ook via google op onderwerp met toevoeging gemeenteraad Nieuwkoop.
  • Zoekt u de door de raad genomen besluiten kijk dan bij verslagen
  • Zoeken in het geluidsarchief: op http://nieuwkoop.raadsinformatie.nl/ kunt u zoeken via het vakje rechtsboven. U ziet soort vergadering ‘besluitvormende raadsvergadering’ of  ‘meningsvormende raad’. Met het blauwe pijltje ziet u de documenten die bij dit agendapunt horen. Klik op het soort vergadering dan komt u bij de geluidsopname.
  • Vergader-app: via iBabs-pro zijn de openbare stukken van de Nieuwkoopse gemeenteraad te zien. Download gratis de app iBabs-pro. Inloggegevens: Site: Nieuwkoop,  E-mailadres: burger en Wachtwoord: burger.
  • Mocht u iets niet kunnen vinden mail dan de griffie (griffier@nieuwkoop.nl).