Er worden geen uitgebreide verslagen gemaakt van de meningsvormende raad (MR) en de besluitvormende raadsvergadering (BR). In plaats daarvan wordt een geluidsopname gemaakt en een actie- of besluitenlijst opgesteld. De laatste vastgestelde besluitenlijsten vindt u hieronder.