Wat de gemeenteraad op 4 juli besloot

De agenda stond in het teken van de behandeling van de Jaarstukken en Kadernota. De Jaarstukken zijn ongewijzigd vastgesteld. Bij de behandeling van de Kadernota besloot de raad door het aannemen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) drie bezuinigingsvoorstellen niet door te voeren en de verhoging van de Onroerende Zaakbelasting slechts deels door te voeren. Daarnaast werden twee moties (verzoeken aan B&W) bij de Kadernota aangenomen.

Ook werden er twee moties ingediend over niet geagendeerde onderwerpen; deze zijn beiden verworpen.

Hieronder de amendementen en de moties die zijn ingediend in de raadsvergadering. Meer weten? Kijk dan de vergadering terug op deze website.

OnderwerpIndienersTitelStemmen
Kadernota (1)Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-ChristenUnie, CDA, SBN en VVDAmendement - Omgevingsloket niet sluitenAangenomen; unaniem (alle raadsleden stemmen vóór)
Kadernota (2)Natuurlijk Nieuwkoop, VVD en D66Amendement – Behoud Biodiversiteit in BermenAangenomen: Vóór 19 stemmen: SBN, VVD,CDA Natuurlijk Nieuwkoop en D66. Tegen 1 stem: SGP-ChristenUnie
Kadernota (3)SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66Amendement – Niet bezuinigen duurzaamheidsprogramma Aangenomen: Vóór 19 stemmen: SBN, VVD,CDA Natuurlijk Nieuwkoop en D66.Tegen 1 stem: SGP-ChristenUnie
Kadernota (4)VVD, SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnieAmendement – Aanpassen OZB verhogingAangenomen; unaniem (alle raadsleden stemmen vóór)
Kadernota (5)Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-ChristenUnie en SBNMotie - Eerst alternatieve vervoersvormen ontwikkelenAangenomen; unaniem (alle raadsleden stemmen vóór)
Kadernota (6)D66Motie – Digitale veiligheid een topprioriteitAangenomen: Vóór 16 stemmen: SBN, VVD, CDA en D66. Tegen 4 stemmen: Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie
Kadernota (7)Natuurlijk NieuwkoopMotie – Onderzoek zwemlocatie Noorden niet laten vallenIngetrokken: nadat wethouder heeft aangegeven het wel in beeld te houden
Kadernota (8)D66Motie – Onderzoek naar PFAS door inwonersIngetrokken
Niet geagendeerd onderwerpSBNMotie – AZC: een pas op de plaatsVerworpen (via hoofdelijke stemming): Vóór 5 stemmen: SBN Tegen 15 stemmen: VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie

Niet geagendeerd onderwerp 

SBN en SGP-ChristenUnieMotie – Beroepsprocedure ZiendewegVerworpen: Vóór 6 stemmen (SBN en SGP-ChristenUnie)Tegen 13 stemmen: VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66