De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2022 de raadsvoorstellen: Jaarstukken 2021, Voorjaarsnota 2022, Uitgangspuntennotitie 2023-2026 ongewijzigd en met unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór) aangenomen.

Er zijn één amendement (wijzigingsvoorstel) en drie moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend bij de jaarstukken en de voorjaarsnota.

Jaarstukken

Natuurlijk Nieuwkoop diende een amendement in bij de Jaarstukken 2021 om het rekening-resultaat deels anders te bestemmen. € 1 miljoen in reserve Reservering Woningbouw € 0,5 miljoen in de reserve Volkshuisvesting. Dit amendement is verworpen met de stemmen van CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (8 stemmen) vóór en de stemmen van SBN en VVD (9 stemmen) tegen.

De motierealistisch begroten’ ingediend door de VVD is aangenomen met de stemmen van VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 (9 stemmen) vóór en de stemmen van SBN en CDA ( 8 stemmen) tegen.

Voorjaarsnota

SBN diende mede namens VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop een motie (naar aanleiding van de 'motiemarkt' van 19 mei)  in over speelvoorziening dorpsveld Ter Aar West. Deze motie is met unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór) aangenomen.

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens SBN, D66 en SGP‑CU een motie (naar aanleiding van de 'motiemarkt' van 19 mei)  in over een onderzoek naar een fietspad-mogelijkheid op de dijk parallel aan Oude Nieuwveenseweg. Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (10 stemmen) vóór van de VVD en het CDA (7 stemmen) tegen.