De gemeenteraad stelde de meeste agendapunten vast conform het voorgestelde besluit van B&W. Hieronder is een aantal agendapunten uit deze vergadering uitgelicht.

Bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde

B&W stelde de raad onder andere voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; dat heeft de raad gedaan.

D66 diende mede namens de VVD en Natuurlijk Nieuwkoop een motie (een verzoek aan B&W) in om het participatieproces bestemmingsplan Tochtpad te evalueren. Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (11 stemmen) vóór en van SBN en SGP-ChristenUnie (6 stemmen) tegen.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop, 1e herziening

B&W stelde de raad onder andere voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; dat heeft de raad niet gedaan. Er zijn namelijk 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend en aangenomen.

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens de SBN, VVD, CDA en SGP‑CU een amendement in om de laatste versie van de parkeernorm te hanteren als bijlage. Dit amendement is unaniem (iedereen stemde vóór) aangenomen.

SBN diende mede namens de VVD en Natuurlijk Nieuwkoop een amendement in over maximaal formaat vogelobservatieposten en uitkijktorens. Dit amendement is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop (14 stemmen)  vóór en van D66 en SGP-ChristenUnie (3 stemmen) tegen.

VVD diende mede namens SBN een amendement in over een opruimplicht van kleine windturbines. Dit amendement is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop (11 stemmen) vóór en van CDA, D66 en SGP-ChristenUnie (6 stemmen) tegen.

Motie Stikstofreductie wet (niet geagendeerd onderwerp)

Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (15 stemmen) vóór en de stemmen van D66 (2 stemmen) tegen.