De politieke partijen gaven hun visie op de toekomst van Nieuwkoop tijdens de zogenaamde ‘algemene beschouwingen’; op de agenda stond namelijk onder andere de programmabegroting 2023-2026. De begroting is ongewijzigd aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie (17 stemmen) vóór en de stemmen van D66 (2 stemmen) tegen. Natuurlijk Nieuwkoop en D66 gaven daarbij een stemverklaring af.

Wilt u weten wat er precies is gezegd kijk dan bij ‘(Live) uitzendingen gemeenteraad’(externe link). Daar kunt u de vergaderingen terugkijken.

Er werden zes moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend. Daarvan zijn er vier aangenomen en twee verworpen.

SBN diende mede namens D66 en VVD een motie in over kansenonderzoek toekomstperspectief sportverenigingen Zevenhoven en Nieuwveen. Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (18 stemmen) vóór en SGP-ChristenUnie (1 stem) tegen.

Natuurlijk Nieuwkoop diende mede namens SBN en D66 een motie in over verruiming regeling energietoeslag. Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN,CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (16 stemmen) vóór en de stemmen van VVD (3 stemmen) tegen.

VVD diende mede namens het CDA een motie in over gevolgen stijgende inflatie. Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, D66 en SGP-ChristenUnie (16 stemmen) vóór en Natuurlijk Nieuwkoop (3 stemmen) tegen.

D66 diende mede namens SBN en Natuurlijk Nieuwkoop een motie in over ‘Energiefonds; naar een blijvend betaalbare energierekening voor iedereen’. Deze motie is aangenomen met de stemmen van SBN, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 (11 stemmen) vóór en VVD, CDA en SGP-ChristenUnie (8 stemmen) tegen.

Het CDA diende een motie in over een fonds duurzaamheid. Deze motie is verworpen met de stemmen van CDA (4 stemmen) vóór en de stemmen van SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (15 stemmen) tegen.

Het CDA diende een motie in over een gemeentelijke duurzaamheidslening. Deze motie is verworpen met de stemmen van CDA (4 stemmen) vóór en de stemmen van SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (15 stemmen) tegen.