Het raadsvoorstel van het college van B&W over de lokale preventie agenda sociaal domein is door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Er zijn bij dit onderwerp 2 moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend en aangenomen.

Motie Vaccinatiegraad in de preventieagenda

Ingediend door D66 (mede namens VVD en Natuurlijk Nieuwkoop) om de vrijwillige vaccinatiegraad te laten stijgen is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (19 stemmen) vóór van SGP-ChristenUnie (1 stem) tegen.

Motie Rookvrije omgeving voor jeugd & kinderen

Ingediend door D66 om een rookvrije omgeving rondom sportverenigingen en basis- & middelbaaronderwijs te krijgen is aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (14 stemmen) vóór en van SBN (6 stemmen) tegen. SBN gaf (met een stemverklaring) aan achter het idee van ‘de rookvrije generatie’ te staan, maar ook voldoende vertrouwen te hebben in de gesprekken die reeds worden gevoerd en het bewustzijn dat al wordt gecreëerd.

Verder zijn er 3 moties ingediend over onderwerpen die niet op de agenda stonden:

Motie De Steupel gekoppeld aan nieuwkoop zwembad

Ingediend door de VVD (mede namens SBN) over het voorleggen van keuzes voor een structurele dekking voor het scenario nieuwbouw sporthal De Steupel gekoppeld aan de bouw van het nieuwe zwembad. De motie is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD, CDA en SGP-ChristenUnie (15 stemmen vóór) en de stemmen van Natuurlijk Nieuwkoop en D66 (5 stemmen) tegen.

Motie woningbouwlocaties De Steupel en zwembad

Ingediend door SBN (mede namens VVD) over een onderzoek versnellen woningbouwlocaties De Steupel en zwembad. De motie is aangenomen met de stemmen van SBN en VVD (11 stemmen) vóór en de stemmen van CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie (9 stemmen) tegen.

Motie Leimuiderbrug

Ingediend door VVD (mede namens Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie) over de aanhoudende problemen rond de Leimuiderbrug en de impact ervan op de regio. De motie is aangenomen met unanieme stem (alle raadsleden stemden vóór).

Tot slot stelden VVD en SBN vragen aan het college van B&W over de spreidingswet onder andere over de wettelijke opgave, de taakstelling en budgetten.

U kunt deze vergadering terugkijken via (live)uitzendingen(externe link)