De gemeenteraad ontving in januari de Evaluatie Dorpsgericht werken van het college van burgemeester en wethouders. In die brief staat een aantal conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraad wil graag open in gesprek aan met de dorpsraden over punten uit de evaluatie of aanvullende onderwerpen met betrekking tot dorpsgericht werken.

De gemeenteraad nodigt de dorpsraden uit op donderdagavond 9 maart om 20:00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. Andere belangstellenden zijn ook welkom.

Bij 'agenda en vergaderstukken'(externe link) komt binnenkort meer informatie over de invulling van de avond.