Schriftelijke vragen 2021 nr. 29 van Glenn Fransen en Tom de Kleer (VVD) over Jeugdzorg in Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 januari 2022 te beantwoorden. Op 12 januari is de reactie via de griffie aangeleverd.