Samenstelling raad

Nieuwkoop heeft 21 raadsleden. Dit aantal is landelijk vastgesteld naar het aantal inwoners van de gemeente. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen door de inwoners van de gemeente. De burgemeester en griffier zijn geen lid van de gemeenteraad maar zorgen voor een goed verloop van de vergaderingen. 

Raadslid zijn is geen dagtaak. Naast hun raadswerk hebben de meeste raadsleden gewoon een baan. Raadsfracties in Nieuwkoop laten zich daarom vaak helpen door fractieassistenten. Deze fractieassistenten mogen met veel vergaderingen meedoen maar mogen geen besluiten nemen; dat mogen alleen raadsleden.

Bekijk wat een raadslid heeft gezegd en gestemd

Burgemeester en griffier