Rekenkamer

De Rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen. De rekenkamer wordt, in Nieuwkoop, extern ingehuurd en rapporteert aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over wat er terecht komt van beleidsvoornemens of over de mogelijkheid om hetzelfde werk voor minder geld te doen. Per 1 januari 2023 is Job van Meijeren de Rekenkamerdirecteur in Nieuwkoop. 

Suggesties voor onderzoeksonderwerpen kunt u via de griffie per mail aandragen: griffier@nieuwkoop.nl