Tijdens deze avond wil de gemeenteraad zich laten informeren over de verschillende geluiden die er zijn ten aanzien van vuurwerkgebruik rondom de jaarwisseling. Niet om aan het eind van de avond bindende conclusies te trekken; maar meer om te zien of lokale maatregelen wenselijk zijn en zo ja, welk proces het beste gevoerd kan worden om tot deze maatregelen te komen.

Er zijn diverse mensen benaderd zoals bijvoorbeeld iemand uit het dorp die een Nieuwjaarsvuurwerk heeft georganiseerd; een vuurwerkverkoper; iemand die kritisch is over vuurwerkgebruik, een handhaver, enzovoorts om tijdens deze avond mee te praten. U bent ook van harte welkom om mee te praten. Aanmelden hoeft niet maar mag wel via griffier@nieuwkoop.nl

Beleid Nieuwkoop

Landelijk wordt er veel gediscussieerd over het wel of niet afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. In andere gemeenten wordt gekeken naar vuurwerkvrije gemeenten, vuurwerkvrijezones, centrale vuurwerkshows, enz.ovoorts. De gemeente Nieuwkoop volgt in de eigen Algemene plaatselijke verordening (Apv) in feite het landelijkbeleid.

Datum en plaats

Deze bijeenkomst is op donderdag 26 januari 2023 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.