Donderdagavond 30 november om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Een helpende hand voor Volkstuinvereniging De Geschikte Peer
 4. Raadsvoorstel Aankoop woning Noordenseweg 25 Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Mogelijkheid tot indienen zienswijze regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024-2028
 6. Raadsvoorstel Onderzoek derde ongelijkvloerse fietsoversteek Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel Het verplaatsen van de bebouwde komgrens in Papenveer op de N462 Schilkerweg
 8. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 12. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Evaluatie Ondernemersfonds Nieuwkoop 2019-2023 en verlenging Ondernemersfonds Nieuwkoop 2024-2028
 4. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Raadsinstrumentarium
 5. Raadsvoorstel Verordening hemelwater en grondwater
 6. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en -tarieven 2024
 7. Raadsvoorstel 2e Begrotingswijziging 2023
 8. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging op de verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nieuwkoop 2020
 9. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de raad
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.(externe link)

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)