Donderdagavond 30 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden
 4. Raadsvoorstel Variaties hoogte Energietoeslag 2023
 5. Raadsvoorstel Monitoring en Capaciteit Duurzaamheidsprogramma
 6. Raadsvoorstel Vaststellen verordening leerlingenvervoer 2023 gemeente Nieuwkoop
 7. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor flexwoningen
 4. Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noordenseweg 68 Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie GZ 107 Vrouwenakker-West
 6. Raadsvoorstel Verordening vestigen van alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale dimensie gemeente Nieuwkoop 2023
 7. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2023
 8. Raadsvoorstel Wijziging controleverordening in verband met rechtmatigheidsverantwoording
 9. Jaarverslag griffie Nieuwkoop 2022
 10. Mededelingen uit  en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W en de raad
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 14. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’(externe link).

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’(externe link).