Dinsdagavond 6 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) is er in meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I – 6 juni 2023

  1. Opening (om 20.00 uur)
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Vaststelling Masterplan Dorpshart Ter Aar
  4. Raadsvoorstel Verkeerstudie ontlasting Kerkweg in combinatie met woningbouwplannen Ter Aar Noord Oost
  5. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
  6. Berichten uit B&W en de Raad
  7. Rondvraag
  8. Actielijsten vorige meningsvormende raden I + II vaststellen
  9. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.