Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Actualisatie van de integrale visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur (laadpalen)
 4. Raadsvoorstel Vaststellen Stedenbouwkundig Kader IKC Nieuwveen
 5. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan IKC Woerdense Verlaat
 6. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie GZ 13 De Meent
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Nieuwveenseweg 127, Nieuwveen’
 8. Concept motie CDA over CPO Vrouwenakker
 9. Raadsvoorstel Vaststellen Controleprotocol 2023-2026
 10. Raadsvoorstel Normenkader 2023
 11. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W en de Raad
 13. Rondvraag
 14. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 15. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder 'agenda en vergaderstukken'(externe link)

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad inspreken bij de onderwerpen die op de agenda staan.

Raadsleden bepalen hun standpunt over een onderwerp mede op basis van wat er besproken is in de oriënterende raad 8 februari. U heeft dus de meeste kans dat raadsleden nog iets met uw mening kunnen doen als u inspreekt tijdens de oriënterende raad. U kunt maar één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.(externe link)