Afhandelen post

De raad ontvangt veel post van inwoners, organisaties en het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze post wordt ingeboekt en op een lijst geplaatst die de raad in zijn besluitvormende raadsvergadering vaststelt; namen van inwoners worden daarbij geanonimiseerd. Deze lijst wordt in de regel een keer per week op donderdag vernieuwd. De brieven zelf zijn alleen zichtbaar voor de raadsleden.

De gemeenteraad beantwoordt nooit zelf de ingekomen post alleen de manier van afhandelen wordt vastgesteld. De volgende afhandelingsmogelijkheden zijn er: a (=voor kennisgeving aannemen; u ontvangt geen antwoord), b (= ter afdoening van B&W; u ontvangt antwoord van B&W), c (= aan B&W om de raad te adviseren; de raad spreekt eerst over dit onderwerp voordat beantwoording plaatsvindt en B&W bereid dit voor) of ‘e’ (= anders; bijvoorbeeld bespreken in een raadsvergadering).

Actuele lijsten

Hier vindt u de voorlopige lijst met ingekomen stukken voor de besluitvormende raadsvergadering van 23 februari 2023 met daarbij afhandelingsvoorstellen. In de vergadering zelf wordt deze lijst uiteindelijk vastgesteld. Deze lijst wordt in de regel één keer per week op donderdag vernieuwd en kan tot 48 uur voor de vergadering met nieuwe inkomende stukken aangevuld worden.

Daarnaast vindt u de vastgestelde lijst met ingekomen stukken van de laatste besluitvormende raadsvergadering.