Interne regels

Financiële Verordening 2023

Op 13 april 2023 heeft de gemeenteraad de Financiële Verordening 2023 vastgesteld.

Gedragscode raadsleden

Op 15 oktober 2015 heeft de raad de 'Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers Nieuwkoop 2015, versie 8 september 2015' vastgesteld. Op 26 mei 2016 heeft de raad de bijbehorende Gedragslijn Integriteit raadsleden Nieuwkoop vastgesteld.

Reglement van orde

Op 16 oktober 2014 heeft de gemeenteraad dit nieuwe reglement van orde samen met de lijst met gedrags- en procesafspraken en tips gemeenteraad Nieuwkoop 2014 vastgesteld. Op 15 september 2016 is de 2e wijziging van dit reglement, versie 15 september 2016, vastgesteld door de raad. Op 23 februari 2023 is de 3e wijziging vastgesteld door de raad.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten 2019

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad deze verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten 2019 vastgesteld.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Op 15 september 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 vastgesteld. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de 1e wijziging van deze verordening vastgesteld. 

Verordening werkgeverscommissie 2022

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad deze verordening vastgesteld.

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Op 1 oktober 2009 is deze verordening vastgesteld. Het biedt de raad de mogelijkheid om het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur, te onderzoeken (artikel 155a Gemeentewet).

Verordening op de Rekenkamer 2023

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad deze verordening vastgesteld. 

Auditcommissieverordening

Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad deze verordening vastgesteld.

Verordening controle financiële beheer en organisatie

Op 13 april 2023 is deze verordening (artikel 213 Gemeentewet) door de gemeenteraad vastgesteld; zie bijlage. De Controleverordening 2018 is daarbij ingetrokken.

Verordening artikel 213a Gemeentewet

In 2007 is de  'Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid' vastgesteld door de gemeenteraad.