Financiële Verordening 2017

Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de Financiële Verordening 2017 vastgesteld.

Gedragscode raadsleden

Op 15 oktober 2015 heeft de raad de 'Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers Nieuwkoop 2015, versie 8 september 2015' vastgesteld. Op 26 mei 2016 heeft de raad de bijbehorende Gedragslijn Integriteit raadsleden Nieuwkoop vastgesteld.

Reglement van orde

Op 16 oktober 2014 heeft de gemeenteraad dit nieuwe reglement van orde samen met de lijst met gedrags- en procesafspraken en tips gemeenteraad Nieuwkoop 2014 vastgesteld. Op 15 september 2016 is de 2e wijziging van dit reglement, versie 15 september 2016, vastgesteld door de raad.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten 2019

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad deze verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten 2019 vastgesteld.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Op 15 september 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 vastgesteld. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de 1e wijziging van deze verordening vastgesteld. 

Verordening werkgeverscommissie

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad deze verordening vastgesteld.

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Op 1 oktober 2009 is deze verordening vastgesteld. Het biedt de raad de mogelijkheid om het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur, te onderzoeken (artikel 155a Gemeentewet).

Verordening op de Rekenkamer

Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad deze verordening vastgesteld. Op 15 november 2018 heeft de gemeenteraad de 1e wijziging van deze verordening vastgesteld. 

Auditcommissieverordening

Op 29 maart 2018 is deze verordening door de gemeenteraad ingetrokken.

Controleverordening 2018

Op 13 december 2018 is deze verordening door de gemeenteraad vastgesteld; zie bijlage. De verordening uit 2007 is daarbij ingetrokken

Verordening artikel 213a Gemeentewet

In 2007 is de  'Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid' vastgesteld door de gemeenteraad.