Vanaf 1 januari 2024 vergadert de gemeenteraad bij wijze van proef op een andere wijze. Nieuw is daarbij de zogeheten Oriënterende Raad waarin de raad door het stellen van (politieke) vragen in kaart brengt welke belangen allemaal bij voorliggend voorstel een rol spelen. Dit is dan ook het uitgelezen moment voor u als inwoner om in te spreken en uw mening kenbaar te maken.

De volgende Oriënterende Raad is op 8 februari. Inwoners kunnen dan inspreken over onderwerpen die op de agenda's komen van de Meningsvormende Raden van 15 februari en over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is vereist. Dit kan bij de griffier tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch via 0172-521308. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. 

De onderwerpen die op de planning staan zijn: 

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Nieuwveenseweg 127, Nieuwveen’
  • Actualisatie van de integrale visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur (laadpalen)
  • Stedenbouwkundig kader IKC Nieuwveen
  • Vaststellen bestemmingsplan IKC Woerdense Verlaat
  • Openen grondexploitatie GZ 13 De Meent
  • Normenkader 2023
  • Controleprotocol 2023-2026

Een en ander is nog wel afhankelijk van het op tijd aanleveren van deze raadsvoorstellen door het college van B&W. Kijk bij 'agenda en vergaderstukken'(externe link) voor de laatste informatie.