Vanaf 1 januari 2024 vergadert de gemeenteraad bij wijze van proef op een andere wijze. Nieuw is daarbij de zogeheten Oriënterende Raad waarin de raad door het stellen van (politieke) vragen in kaart brengt welke belangen allemaal bij voorliggend voorstel een rol spelen. Dit is dan ook het uitgelezen moment voor u als inwoner om in te spreken en uw mening kenbaar te maken.

De volgende oriënterende raad is op donderdagavond 4 april om 20:00 uur. Inwoners kunnen dan inspreken over onderwerpen die op de agenda's komen van de meningsvormende raden van 11 april en over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is vereist. Dit kan bij de griffier tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch via 0172-521308. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. 

De onderwerpen die op de planning staan zijn: 

  • Afvalbeleid 2024-2026
  • Berstemmingsplan Geerweg 61-63, Ter Aar
  • Herijking Transitievisie Warmte 
  • Rekenkamerrapport Nieuwbouw in Nieuwkoop
  • Beschikbaar stellen van een extra bedrag voor de starterslening*
  • Woonzorgvisie gemeente Nieuwkoop 2024*

(*) Onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door het college van B&W

Proces rond raadsvoorstellen

De stukken die op de agenda van de oriënterende raad van 4 april staan, worden de week daarna (op 11 april) besproken in de meningsvormende raad. Als er dan voldoende informatie is om een besluit te nemen, gaan de stukken door naar de besluitvormende raad van 25 april. In de oriënterende raad ligt de nadruk op het verzamelen van informatie door het stellen van vragen, in de meningsvormende raad op de discussie tussen de raadsleden onderling. In de besluitvormende raad wordt over het betreffende raadsvoorstel besloten door te stemmen.

Kijk voor de agenda en achterliggende stukken bij 'agenda en stukken'(externe link). U kunt ook 'live meekijken'(externe link) met de vergadering.