De ontwerpbestemmingsplannen ‘Ringdijk naast 2B – Kerkweg 81’ en ‘Meije 86’ hebben ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden zienswijzen konden indienen. De mensen die dat hebben gedaan worden door de gemeenteraad uitgenodigd om hun zienswijze toe te lichten in een hoorzitting.

Hoorzitting op 17 januari

Doel van deze hoorzitting is dat raadsleden het verhaal bij de schriftelijk ingediende zienswijzen horen. De hoorzitting is niet bedoeld om extra zienswijzen in te dienen, over het onderwerp te discussiëren of om eventuele vragen te beantwoorden.

Aanmelden hoorzitting

De hoorzitting is op dinsdag 17 januari en begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 16 januari vóór 09.00 uur. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, met daarbij uw mailadres, naam, adres en telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan waarover u wilt inspreken.

Verdere proces bestemmingsplan

De inhoudelijke behandeling van de zienswijzen vindt later plaats. De reacties op de zienswijzen binnen de gemeentelijke organisatie worden verder voorbereid en uitgewerkt. Deze concept reactie komt in de zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ en wordt behandeld door het college van B&W. Daarna komt het bestemmingsplan met de concept reactie op de ingediende zienswijzen in de gemeenteraad.