De komende weken staan er geen vergaderingen op de agenda voor de gemeenteraad in verband met de zomervakantie.

De eerstvolgende inhoudelijke vergadering van de gemeenteraad is gepland op donderdagavond 8 september.

Heeft u in de tussentijd een dringende vraag voor de raadsleden/fracties of wil u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail dan naar griffier@nieuwkoop.nl
De bezetting van de griffie is in de zomerperiode wel enigszins beperkt, in zowel tijd als in personele bezetting; daardoor kan het iets langer dan gebruikelijk duren voordat uw mail in behandeling wordt genomen.