Het zomerreces 2024 begint

De komende weken staan er geen vergaderingen op de agenda voor de gemeenteraad in verband met de zomervakantie.

De eerstvolgende formele raadsvergadering is gepland op donderdagavond 29 augustus.

Heeft u in de tussentijd een dringende vraag voor de raadsleden/fracties of wil u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Mail dan naar griffier@nieuwkoop.nl

De bezetting van de griffie is in de zomerperiode wel enigszins beperkt, in zowel tijd als in personele bezetting; daardoor kan het iets langer dan gebruikelijk duren voordat uw mail in behandeling wordt genomen.