Deze extra vergadering wordt gehouden op donderdag 20 juni om 19:00 uur tot 19:55 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen). Voorafgaand aan de al ingeplande meningsvormende raad die om 20:00 uur start. 

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Motie Beroepsprocedure Ziendeweg*
  5. Sluiting

(*) Op 10 juni heeft de gemeenteraad al een keer gesproken over deze motie. 

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken vanaf de publieke tribune of via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.