Er is een coalitieakkoord; de raad vergadert daarover op maandagavond 13 juni om 20.00 uur (in de raadszaal Teylersplein 1, Nieuwveen).

Na de gemeenteraadsverkiezing in maart zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd op 30 maart en zijn er coalitieonderhandelingen gestart. In de gemeentepolitiek is de coalitie een samenwerking tussen verschillende politieke partijen. Zij hebben meestal een meerderheid in de raad. Na de verkiezingen bekijken de politieke partijen onderling wie er samen de bestuurscoalitie kunnen vormen.

SBN, VVD en CDA werkten, na de verkiezingen, aan een coalitieakkoord dat zij naar op 13 juni aan de raad aanbieden. In deze vergadering worden nieuwe wethouders benoemd (en wordt afscheid genomen van de oude wethouders). Er worden wethouders benoemd die nu raadslid zijn daarom moeten er ook weer nieuwe raadsleden komen om de raad weer voltallig (met 21 raadsleden) te maken.

Kijk bij 'agenda en stukken' voor meer informatie. Meekijken met de vergadering kan via 'live uitzendingen'.