Begroting en de jaarrekening

De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

In de jaarstukken legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

De laatst vastgestelde begroting en jaarstukken staan op de website van de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?