Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 20 oktober (externe link)bespreekt de gemeenteraad deze in de meningsvormende raad. Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden onderwerpen aan die ze willen bespreken. De raad nodigt eventueel ook gastsprekers aan tafel uit.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2023. In de besluitvormende raadsvergadering van 10 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ heeft gehouden.

Laat uw mening horen 

De Programmabegroting 2023-2026 is een voorstel van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de begroting nog aanpassen en stelt deze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom kunnen inwoners, bedrijven en instellingen hun visie geven en inspreken tijdens de meningsvormende raden op 20 oktober. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, tenminste 8 uur voor de start van de vergadering (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 17 oktober.

Sinds 6 oktober is er ook een webversie van de begroting(externe link) beschikbaar en een infographic (zie bijlage).