De accountant controleert de jaarrekening in opdracht van de gemeenteraad. Hij ondersteunt daarmee de controlerende taak van de raad. De accountant wordt, net als de rekenkamer, extern ingehuurd. De accountant controleert:

  • of de jaarrekening een 'getrouw beeld' geeft van de financiële situatie van de gemeente. De accountant kijkt dus of de getallen kloppen.
  • de jaarrekening op rechtmatigheid, dus of de financiële transacties zijn gedaan volgens de regels van hogere overheden en van de gemeente zelf.

Op basis van de accountantsverklaring, de jaarrekening en het jaarverslag trekt de gemeenteraad conclusies. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag uiteindelijk vast.

Voor de controle op de jaarrekeningen van 2019, 2020, 2021 en 2022 is Baker Tilly de door de gemeenteraad aangestelde accountant.

Heeft u gevonden wat u zocht?